Thermografie & de blowerdoortest

Luchtdicht bouwen door meting van de luchtdichtheid van een nieuwbouw woning via een blowerdoortest en thermografie

Blowerdoor en thermografie: essentiële technieken voor EPB en EPC

Bij het bouwen of renoveren van een woning is het voldoen aan de EPB-eisen (Energieprestatie en Binnenklimaat) essentieel voor een energiezuinig en comfortabel huis. Twee cruciale technieken om de energieprestaties te verbeteren en te controleren zijn de blowerdoor test en thermografie.

Blowerdoor test: luchtdichtheid meten voor een beter EPB-peil

De blower door test is een luchtdichtheidsmeting die de luchtlekken in een gebouw detecteert. Tijdens deze test plaatsen we een ventilator in de deuropening, die lucht in het gebouw pompt of eruit zuigt. Hierdoor onstaat een drukverschil. Dit helpt om de plaatsen te identificeren waar lucht ongewenst het gebouw in- of uitstroomt.

Een goed uitgevoerde blowerdoor test kan het EPB-peil aanzienlijk verbeteren. Dit komt omdat luchtdicht bouwen minder warmteverlies betekent. Het resulteert in een lagere EPB-waarde en draagt bij aan een betere EPB-score. Wanneer de test positief wordt afgerond, ontvang je een EPB-attest of EPB-certificaat. Hiermee toon je aan dat je aan de EPB-eisen voldoet en een energiezuinig gebouw hebt.

Thermografie: onzichtbare warmteverliezen zichtbaar maken

Thermografie gebruikt infraroodbeelden om warmteverlies en isolatieproblemen te detecteren. Dit is vooral nuttig tijdens de wintermaanden, wanneer het temperatuurverschil tussen binnen en buiten het grootst is. Door middel van thermografie kunnen koudebruggen en isolatielekken snel worden geïdentificeerd. Daardoor zijn gerichte verbeteringen mogelijk.

Een effectieve thermografische inspectie draagt bij aan zowel een betere EPB als EPC-score. Het helpt ook om potentiële problemen op te sporen die de EPC-waarde negatief kunnen beïnvloeden. Dit is belangrijk voor het behalen van een goed EPC-label en mogelijk een EPC labelpremie.

EPB en EPC: het belang van luchtdicht bouwen

Zowel EPB als EPC leggen de nadruk op energie-efficiëntie en het minimaliseren van warmteverlies. Luchtdicht bouwen en het gebruik van blowerdoor tests en thermografie spelen hierbij een cruciale rol. Deze technieken helpen om aan de EPB-eisen te voldoen, het E-peil en de E-peil punten te verlagen, en een gunstige EPC-score te behalen. Een succesvolle luchtdichtheidstest kan zelfs de noodzaak voor extra energiebesparende maatregelen verminderen. Het leidt tot lagere bouw- en energiekosten op de lange termijn.

Door gebruik te maken van blowerdoor en thermografie, kun je niet alleen voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook bijdragen aan een duurzamer en comfortabeler leefklimaat.

Scroll naar boven