Onze diensten: blowerdoor & thermografie

Blowerdoor

Verbeter je EPB-waarde en EPC-score

Naast isoleren is luchtdicht bouwen cruciaal om zowel energie als geld te besparen. Warmte ontsnapt namelijk via kieren en spleten in de woning, terwijl koude lucht binnendringt. Dit leidt tot dubbel verlies. Via een test met blowerdoor kunnen we deze luchtlekken opsporen. We gebruiken daarbij verschillende rookmachines en een thermografische camera. Zo kunnen we zeer nauwkeurig bepalen waar de tocht in het gebouw vandaan komt.

Naast het opsporen van de luchtlekken meten we ook de hoeveelheid lucht die de woning binnenkomt. Deze gegevens gebruiken we in de EPB-berekening, als voorbereiding op je EPB-certificaat. Als er op het moment van de test techniekers aanwezig zijn, kunnen zij de lekken meteen dichten. Zo blijft de warmte optimaal binnen, wat leidt tot een hogere EPC-score en dus een beter EPC-label. 

Het tijdstip van de blowerdoor en thermografie test is essentieel voor het opsporen van de lekken. Daarom raden we aan om ons al in de ontwerpfase in te schakelen. Dan kunnen we je vanaf het begin gratis adviseren over luchtdicht bouwen en zorgen we voor een ideale blowerdoortest voorbereiding!

Scoor E peil punten met de blowerdoortest

Een blowerdoortest verloopt als volgt: we plaatsen een ventilator, die zorgvuldig luchtdicht is afgewerkt, in het meest luchtdichte deurgat van het gebouw. Zodra we de ventilator inschakelen, meten we hoeveel kubieke meter lucht onder een bepaald drukverschil via de ventilator naar binnen wordt gezogen. Met deze meting berekenen we hoeveel koude lucht er gedurende een jaar de woning binnenkomt en welke energiekosten nodig zijn om deze lucht te verwarmen. Hierdoor kan de EPB-verslaggever het energieverlies nauwkeurig bepalen. Onze test levert een geldig rapport op voor het EPB-verslag, dat volledig voldoet aan de wettelijke normen zoals vastgelegd in STS-P 71.3.

Blowerdoor in appartement op e peil punten te winnen

Win 10 E-peil punten

Luchtdicht bouwen is de goedkoopste manier om E-peil punten te winnen in de EPB-berekening. Door een blowerdoortest uit te laten voeren, kun je eenvoudig 10 E-peil punten behalen. Zonder luchtdichtheidsmeting gaat de EPB-berekening namelijk uit van substantiële luchtlekken. Zelfs zonder ingrijpende maatregelen levert een blowerdoortest vaak al 6 E-peil punten op.Voor appartementen die we afzonderlijk meten, is het echter doorgaans moeilijk om een goed kengetal te behalen. Daarom is het aan te raden om Blowerdoor Belgium al bij het bouwontwerp te betrekken voor passend advies. Sinds 2016 mogen EPB-verslaggevers alleen metingen accepteren met een conformiteitsverklaring van een erkende organisatie zoals het BCCA. Deze instelling voert steekproeven uit op de werf om te garanderen dat de test voldoet aan de norm STS-P-71-3.

Luchtdichtheidstest met blowerdoor om de luchtdichtheid in een nieuwbouw appartement te meten

Tijdstip van de test

Een blowerdoortest voor het EPB-verslag kan worden uitgevoerd zodra alle doorboringen in de woning zijn afgerond. Voor het beste resultaat is het echter aan te raden om de definitieve test pas te laten uitvoeren wanneer alle afkitwerkzaamheden volledig zijn uitgevoerd. Om onverwachte problemen te voorkomen, kun je tussentijds een test laten doen wanneer de luchtdichting is aangebracht, maar bijvoorbeeld het verlaagde plafond nog niet is geïnstalleerd. Op deze manier kunnen luchtlekken worden opgespoord en opgelost voordat ze later moeilijk toegankelijk zijn. Als de doorboringen al zijn voltooid, kan een tussentijdse test zelfs als definitieve test dienen.

Thermografie

Thermografie is een niet-destructieve methode om temperaturen in beeld te brengen. Met een infraroodcamera kunnen we op afstand foto’s maken die temperatuurverschillen zichtbaar maken.

Voor een nauwkeurige meting moet er een minimaal temperatuurverschil van 10° tussen de binnen- en buitentemperatuur zijn; idealiter werken we met een verschil van 15°. De beste resultaten worden bereikt wanneer de binnentemperatuur gedurende minimaal drie dagen constant 10° of meer hoger is dan de buitentemperatuur. Dit zorgt ervoor dat alle bouwmaterialen volledig doordrongen zijn van de binnenwarmte. Om een betrouwbare analyse te garanderen, moeten de ruimtes die we onderzoeken, minstens 24 uur lang voldoende voorverwarmd zijn.

Bij het onderzoeken van een woning van buitenaf met infraroodfoto’s, moeten bepaalde omstandigheden worden vermeden om geen vertekend beeld te krijgen. Excessieve zon, regen en sterke wind kunnen de nauwkeurigheid van de infraroodbeelden verstoren.

Thermografie om de luchtdichtheid te meten

Luchtdichtheid

Een goede luchtdichtheid is essentieel voor een energiezuinige woning. Tocht die binnendringt via spleten en kieren, verhoogt niet alleen de energiekosten, maar vermindert ook het wooncomfort aanzienlijk. Blowerdoor Belgium gebruikt thermografisch onderzoek om luchtlekken op te sporen tijdens de luchtdichtheidstest. Met behulp van infraroodfoto's kunnen we duidelijk zien waar koude lucht, bijvoorbeeld onder de deur, de woning binnenkomt. Het installeren van een thermische aansluitdorpel kan helpen om deze tochtproblemen effectief op te lossen.

Luchtdicht bouwen met thermografie voor het opsporen van vochtproblemen door luchtlekken

Aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie

Thermografie maakt het vrij eenvoudig om de aan- of afwezigheid en de correcte plaatsing van isolatie op te sporen. Onzorgvuldig geplaatste isolatie veroorzaakt aanzienlijke warmteverliezen. Daarnaast kan slechte isolatie leiden tot condensatieproblemen, die vaak resulteren in schimmelvorming. Koude muren geven een onprettig gevoel en veroorzaken luchtstromen die als tocht worden ervaren.

Thermografie op de voorgevel als aanvulling op blowerdoor om koudebruggen op de sporen

Aanwezigheid van koudebruggen

Koudebruggen zijn plekken in een gebouw waar de isolatielaag onderbroken is, wat vaak voorkomt bij de aansluitpunten van verschillende materialen. Deze aansluitpunten worden beschouwd als potentiële koudebruggen en worden, wanneer ze nog positief kunnen worden aangepakt, bouwknopen genoemd. Het is cruciaal om koudebruggen te vermijden, omdat ze kunnen leiden tot ongewenste oppervlaktecondensatie. Deze condensatie creëert ideale omstandigheden voor schimmelgroei, wat niet alleen de structuur van het gebouw kan beschadigen, maar ook de gezondheid van de bewoners kan aantasten.

Thermografie als aanvulling op blowerdoor ter controle van warmteafgifte

Warmteafgifte

Om de efficiëntie van een CV-installatie te waarborgen, moet elk verwarmingslichaam een gelijkmatige retourtemperatuur hebben. Een lagere retourtemperatuur resulteert in een lager energieverbruik. Daarom is het belangrijk om elk circuit afzonderlijk in te stellen. Blowerdoor Belgium gebruikt thermografie om snel de verwarming te controleren. Hiermee kunnen we direct de temperaturen van de verschillende leidingen en radiatoren visualiseren, waardoor we de verwarmingssystemen nauwkeurig kunnen afstellen.

Scroll naar boven